KEANGGOTAAN PUTRAKOP

KELAYAKAN MENJADI
ANGGOTA

  • Warganegara Malaysia.
  • Berumur 18 Tahun dan ke atas.
  • Bermastautin di Malaysia.
  • Bukan seorang yang bankrap.
  • Tidak hilang upaya dari segi mental.
  •  Bukan seorang yang terhadapnya masih berkuatkuasa suatu sabitan bagi kesalahan boleh didaftar.
  • Bukan seorang yang telah dibuang daripada menjadi anggota di bawah Akta & suatu tempoh selama satu tahun belum lagi berlalu dari tarikh pembuangan itu.

APAKAH MANFAAT MENJADI ANGGOTA

PULANGAN DIVIDEN
Diskaun & Rebat
PELUANG PERNIAGAAN
PELUANG MENGIKUTI KURSUS DAN LATIHAN
PUTRAKOP PRIHATIN

Berminat menjadi ANGGOTA putrakop?

Scroll to Top