VISI, VISI & MOTTO


VISI PUTRAKOP

Koperasi berkualiti, Komited dan berdaya saing


MISI PUTRAKOP

Merancang, melaksana dan mengurus PutraKop berteraskan prinsip Koperasi dan nilai murni secara cekap dan cemerlang dengan:

  • Menjalankan aktiviti perniagaan yang berdaya maju;
  • Menghasilkan pulangan atas modal pada kadar yang kompetatif’;
  • Operasi pengurusan dan perniagaan secara digital, efisien dan automasi;
  • 100 Koperasi terbaik nasional;
  • Melahirkan modal insan yang berpotensi.


MOTTO PUTRAKOP

“Koperasi Milik Bersama”

Scroll to Top